สินค้า

อุปกรณ์ของ Flexco

Belt Cleaners

Belt Positioners and Trainers

Pulley Lagging

Impact Beds

อ่านเพิ่มเติม
อุปกรณ์ของ Flexco

อุปกรณ์ลำเลียง

สายพานลำเลียง

กระพ้อลำเลียง

กระบะลำเลียง

โซ่ลำเลียง

อุปกรณ์ลำเลียงแบบสั่น

อ่านเพิ่มเติม
อุปกรณ์ลำเลียง

Control and Monitoring Equipment

Rotary Kiln Scanners

High Dynamic Range Kiln Cameras

Vibrating and Torque

Measuring Equipment

Sampling Equipment

อ่านเพิ่มเติม
Control and Monitoring Equipment

เครื่องคัดแยกวัสดุ

เครื่องร่อนแยกขนาดวัสดุ

เครื่องร่อนแยกขนาดวัสดุ

เครื่องป้อน

อ่านเพิ่มเติม
เครื่องคัดแยกวัสดุ

อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน-ความเย็น

ถ่ายเทความร้อน (heating)

ถ่ายเทความเย็น (cooling)

อบแห้ง (drying)

อ่านเพิ่มเติม
อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน-ความเย็น

อุปกรณ์กำจัดฝุ่น

Electrostatic Precipitators

Catalytic Gas Cleaning

High Dust SCR Solutions

Hybrid Filters

อ่านเพิ่มเติม
อุปกรณ์กำจัดฝุ่น

Machine Tools and Plasmatron Welding

Plasmatron Welding

เครื่องตัดลวด

เครื่อง EDM

อ่านเพิ่มเติม
Machine Tools and Plasmatron Welding

อุปกรณ์ของ KREISEL

Pneumatic Conveyance

Pneumatic conveyance of pulverized coal

Dosing system

Rotary valves

Self-cleaning rotary valves

Ceramic rotary valves

Blowthrough rotary valves

Two-way-distributor

Dome valve

Conveying line diverter

Slide gate

Double flap gate

Dust removal technology

Jet bag filter

Cyclone separator

Agglomerate crusher

อ่านเพิ่มเติม
อุปกรณ์ของ KREISEL

อุปกรณ์อื่นๆ

Air Blasters

Kiln Inlet Seals

Kiln Outlet Seals

Sorting Machines

Sampling Equipment

อ่านเพิ่มเติม
อุปกรณ์อื่นๆ

รายละเอียด
สำหรับติดต่อ

898/7 ชั้น 6 อาคารสหวิริยาซิตี้ 2
ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
(662) 682-5468 - 70
(662) 682-5473
ฝ่ายประชาสัมพันธ์: dapco@dapco.co.th

 

Call center

+662 682 5468 - 70

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00


Copyrighted 2016. D. A. P. Co., Ltd. All Rights Reserved.