BUCKET Casing and Bucket

BUCKET Casing and Bucket

ด้วยประสพการณ์ที่มากกว่า 30 ปี ทางบริษัทสามารถแปรรูปลูกกระพ้อเหล็กและสแตนเลสได้ตามแบบและความต้องการของลูกค้า

More info Gallery
More info

รับออกแบบและแปรรูป ซองกระพ้อ (เสื้อกระพ้อ), ลูกกระพ้อ และ Platform ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

รับซ่อมแก้ปัญหาและติดตั้งกระพ้อลำเลียงทุกรูปแบบ

สามารถแปรรูปได้ทั้งงานเหล็กและงานสแตนเลส

Gallery