เกี่ยวกับเรา

D.A.P. Company Profile

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดี.เอ.พี. จำกัดก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2533 โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ด้วยประสพการณ์ที่มากกว่า25ปีทำให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีคุณภาพสูง เพื่อช่วยลูกค้าของเราในการแก้ปัญหา ลดค่าใช่จ่ายที่ไม่จำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัท ฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ปุ๋ยเคมี, ปิโตรเคมี, โรงไฟฟ้า, และเหมืองแร่ ด้วยประสบการณ์, ความสามารถ, และความเอาใจใส่ในการทำงาน ทางบริษัท ดี.เอ.พี.และซัพพลายเออร์ชั้นนำของเรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสุดความสามารถ

พันธกิจ

เพื่อสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและซัพพลายเออร์

เกี่ยวกับเรา

Established in Bangkok, Thailand in 1990, D.A.P. Co. Ltd is focused in the cement industry in Thailand. With 26 years of experience in the industry, D.A.P. Co. Ltd provides high standard technology and equipment to support our clients for their smooth operation, cost efficiency, and highest productivity. Throughout the years, our company has expanded our focus by also providing equipment for the fertilizer, petrochemical, power plant, and mineral industries as well. Supported by dedicated team of suppliers worldwide, D.A.P. Co. Ltd is committed to meeting your every need with our integrated capabilities and caring support.

พันธกิจ

To create value to our customers with quality service.

วิสัยทัศน์

To be recognized as an agent of choice for both customers and suppliers.