สินค้า Similar Products
อุปกรณ์ลำเลียงแบบสายพาน

อุปกรณ์ลำเลียงแบบสายพาน

Belt conveyors are used for horizontal or raising conveying of various bulk materials. Our belt conveyors are designed with modular construction system. We also offer customised special designed belt conveyors, e.g. reversible belt conveyors.
 
อ่านเพิ่มเติม
อุปกรณ์ลำเลียงแบบสกรู

อุปกรณ์ลำเลียงแบบสกรู

Screw conveyors are used to convey dusty, powdery, grainy as well as adhesive materials. To convey abrasive material wear resistant materials are used. Due to the long term experience of our technicians at screw conveyors among to standard screw conveyors we are also able to deliver special designed screw conveyors for different industrial branches.
 
อ่านเพิ่มเติม
อุปกรณ์ลำเลียงแบบสั่นสะเทือน

อุปกรณ์ลำเลียงแบบสั่นสะเทือน

Efficient conveyor technology for different areas RIU vibrating conveying troughs with out-of-balance drive are a highly economic transportation device for various bulk materials. Their field of application is the short distance or intermittently transport. Due to their simple but robust and reliable construction they are a low-cost and all-round solution for many transport problems. Because of their maintenance free drive they have a very high availability.
 
อ่านเพิ่มเติม
สายพานลำเลียง

สายพานลำเลียง

Aumund Pan Conveyor (type KZB) is a perfectly reliable and economic means of conveying hot or abrasive bulk materials.
 
อ่านเพิ่มเติม
โซ่ลำเลียง

โซ่ลำเลียง

Chain conveyors are generally used when sticky bulk materials such as chalk, gypsum, clay or raw coal need to be discharged from a bunker. For such applications AUMUND offers the type PKF armored chain conveyor.
 
อ่านเพิ่มเติม
เครื่องป้อนลำเลียงอุปกรณ์

เครื่องป้อนลำเลียงอุปกรณ์

Depending on material and the application in question, weigh feeders in the version with deep-drawn pans (type DPB-K) or in the arched plate version (type DPB-B) are available for dosed charging or dosed discharging.
 
อ่านเพิ่มเติม
เครื่องป้อนวัตถุ (Samson Feeder)

เครื่องป้อนวัตถุ (Samson Feeder)

Samson Feeder เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รองรับวัตถุปริมาณมวล เช่น ทราย,หิน,แร่,ข้าวโพด,หรืออาหารสัตว์ จากการเทของรถบรรทุกและสามารถส่งต่อไปยังสายพานลำเลียงได้ทันที Samson Feeder สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหมืองแร่,โรงไฟฟ้า, ซีเมนต์, เหล็ก, รีไซเคิล, การเกษตร,และอาหารสัตว์ โดยทางบริษัทฯ สามารถจัดสร้าง SAMSON Feederให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าได้ Samson Feeder ไม่ต้องการโครงสร้างถาวรทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และยังสามารถย้ายไปใช้งานในบริเวณอื่นของโรงงานหรือเหมืองได้ Samson Feeder มีความแข็งแรงและคงทนสูงตามมาตรฐานการผลิตในยุโรป
 
อ่านเพิ่มเติม
สแตคเกอร์

สแตคเกอร์

สแตคเกอร์‏ (Stacker) ของ Schade เป็นอุปกรณ์สำหรับลำเลียงวัสดุปริมาณมวล (bulk material) ที่ทนทาน มีอายุการใช้งานนาน สามารถสร้างประโยชน์ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการโปรยกองและจัดเก็บวัสดุปริมาณมวลให้กับผู้ใช้งาน ฯลฯ ตลอดระยะเวลา 138 ปีที่ผ่านมา สแตคเกอร์‏ (Stacker) ของ Schade ช่วยสร้างความสะดวก ประหยัดกำลังคนในการลำเลียงวัสดุปริมาณมวล (bulk material) และได้รับไว้วางใจจากผู้ใช้งานที่ต้องการอุปกรณ์ที่ทนทานและมีประสิทธิภาพ
 
อ่านเพิ่มเติม
รีเคลมเมอร์

รีเคลมเมอร์

รีเคลมเมอร์ (Reclaimer) ของ Schade เป็นอุปกรณ์สำหรับลำเลียงวัสดุปริมาณมวล (bulk material) สามารถสร้างประโยชน์, ลดต้นทุน, และเพิ่มประสิทธิภาพในการตักวัสดุปริมาณมวล (bulk material) ให้แก่ผู้ใช้งาน เป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานนาน ตลอดระยะเวลา 138 ปีที่ผ่านมา รีเคลมเมอร์ (Reclaimer) ของ Schade ช่วยสร้างความสะดวก ประหยัดกำลังคนในการลำเลียงวัสดุปริมาณมวล (bulk material) และได้รับไว้วางใจจากผู้ใช้งานที่ต้องการอุปกรณ์ที่ทนทานและมีประสิทธิภาพ
 
อ่านเพิ่มเติม
เครื่องป้อนแบบโรตารี่

เครื่องป้อนแบบโรตารี่

Throughout the last decades Loesche has implemented continuously new feeding components for the purpose of establishing a continuous feeding and approved air sealing for the mills.
 
อ่านเพิ่มเติม