อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน-ความเย็น

สินค้า Similar Products
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (dryer)

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (dryer)

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ของ SOLEX Thermal จากประเทศแคนาดา สามารถถ่ายเทความร้อน (heating) ให้กับวัสดุปริมาณมวล (Bulk material)ได้สูงถึง 700ºC แต่สามารถประหยัดพลังงานมากกว่าระบบอื่น (fluid bed heaters or rotary heating) ถึง 90% นอกจากนี้ สามารถระบายความร้อน (cooling) ให้กับวัสดุปริมาณมวล (Bulk material) ที่มีอุณหภูมิมากถึง 2000ºC และอบแห้ง (drying) bulk material โดยการนำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้ (waste heat recovery) ต่างจากระบบอื่นที่ใช้ลมร้อนเป่า เนื่องด้วยโครงสร้างของ Solex Thermal ที่เป็นทรงสูงทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งช่วยลดปัญหาพื้นที่ในโรงงานไม่พอ นอกจากนั้นแล้วลักษณะการทำงานของเครื่องยังเป็นระบบคงที่ (Static)โดยให้วัสดุไหลผ่านตามแรงโน้มถ่วงทำให้เครื่องไม่ต้องการการดูแลรักษามากและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานซึ่งจะช่วยประหยัดในการดูแลรักษา
 
อ่านเพิ่มเติม
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (heating and cooling)

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (heating and cooling)

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ของ SOLEX Thermal จากประเทศแคนาดา สามารถถ่ายเทความร้อน (heating) ให้กับวัสดุปริมาณมวล (Bulk material)ได้สูงถึง 700ºC แต่สามารถประหยัดพลังงานมากกว่าระบบอื่น (fluid bed heaters or rotary heating) ถึง 90% นอกจากนี้ สามารถระบายความร้อน (cooling) ให้กับวัสดุปริมาณมวล (Bulk material) ที่มีอุณหภูมิมากถึง 2000ºC และอบแห้ง (drying) bulk material โดยการนำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้ (waste heat recovery) ต่างจากระบบอื่นที่ใช้ลมร้อนเป่า เนื่องด้วยโครงสร้างของ Solex Thermal ที่เป็นทรงสูงทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งช่วยลดปัญหาพื้นที่ในโรงงานไม่พอ นอกจากนั้นแล้วลักษณะการทำงานของเครื่องยังเป็นระบบคงที่ (Static)โดยให้วัสดุไหลผ่านตามแรงโน้มถ่วงทำให้เครื่องไม่ต้องการการดูแลรักษามากและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานซึ่งจะช่วยประหยัดในการดูแลรักษา
 
อ่านเพิ่มเติม

รายละเอียด
สำหรับติดต่อ

898/7 ชั้น 6 อาคารสหวิริยาซิตี้ 2
ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
(662) 682-5468 - 70
(662) 682-5473
ฝ่ายประชาสัมพันธ์: dapco@dapco.co.th

 

Call center

+662 682 5468 - 70

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00


Copyrighted 2016. D. A. P. Co., Ltd. All Rights Reserved.